بیماری اتیت

2022-04-24T11:12:04+04:30

بیماری اتیت التهاب یا عفونت مزمن گوش میانی است. زمانی این عارضه بروز می کند که ویروس یا باکتری موجب [...]