تمپانوپلاستی

2021-03-01T16:14:50+03:30

جراحی تمپانوپلاستی تمپانوپلاستی به عمل اصلاح سوراخ شدگی یا پارگی پرده گوش میگویند، پرده گوش  یا صماخ در اثر ضربه [...]