نورینوم آکوستیک

2021-04-13T15:45:41+04:30

نورینوم آکوستیک یا شوانوم وستیبولار نورینوم آکوستیک یا شوانوم دهلیزی ، تومور خوش خیم است و معمولاً رشد کندی دارد. [...]