تمپانوپلاستی

2023-01-02T11:20:39+03:30

تمپانوپلاستی به عمل اصلاح سوراخ شدگی یا پارگی پرده گوش میگویند ، پرده گوش یا صماخ در اثر ضربه [...]