لابیرنتیت

2022-08-20T15:10:47+04:30

لابیرنتیت التهاب ارگان تعادلی ، در گوش داخلی است ، که معمولاً در اثر عفونت های ویروسی یا باکتریال ، [...]