لابیرنتیت

2023-02-27T13:52:36+03:30

لابیرنتیت التهاب ارگان تعادلی ، در گوش داخلی است ، که معمولاً در اثر عفونت های ویروسی یا باکتریال [...]