بیماری اتیت

2023-04-19T14:17:14+03:30

بیماری اتیت التهاب یا عفونت مزمن گوش میانی است. زمانی این عارضه بروز می کند که ویروس یا باکتری [...]