عفونت گوش خارجی

2022-06-11T16:14:40+04:30

عفونت گوش خارجی جزو بیماری های شایع گوش می باشد. در این بیماری پوست قسمت خارجی کانال گوش و لاله [...]