کاشت حلزون گوش - دکتر یزدانی

کاشت حلزون گوش

اگر بیمار دچار افت بسیار زیاد شنوایی شده باشد و بخش داخلی گوش ها آسیب جدی دیده باشند به نحوی

ادامه مطلب
تمپانوپلاستی

تمپانوپلاستی

تمپانوپلاستی به عمل اصلاح سوراخ شدگی یا پارگی پرده گوش میگویند ، پرده گوش یا صماخ در اثر ضربه عفونت

ادامه مطلب

دکتر نسرین یزدانی