درباره توصیه های ایمنی چهارشنبه آخر سال

توصیه های ایمنی چهارشنبه آخر سال : کسانی که تنها دارای یک گوش شنوا هستند یا از بیماری های زمینه ای گوش رنج می برند ، بیش از سایر افراد مستعد آسیب های صوتی هستند ؛ از این رو به آن ها توصیه می شود ، از گوش های خود در برابر صدا ، محافظت کنند ؛ البته شایان ذکر است ، تمامی افراد باید به این مسئله توجه نمایند.

توصیه های ایمنی چهارشنبه آخر سال

در ذیل ، به برخی از نکات مهم در رابطه با چهارشنبه آخر سال ، اشاره شده است ، با ما همراه باشید.

قرار گیری در معرض سر و صدای زیاد ، با عوارض بسیاری همراه خواهد بود که یکی از مهم ترین آن ها ، بروز تغییر دائم یا موقت در آستانه های شنیداری می باشد ؛ حال لازم به ذکر است ، تغییر در آستانه های شنیداری یا آسیب صوتی ، می تواند منجر به بروز وزوز گوش و شنیدن سوت شدید به طور دائم در گوش شود ؛ به همین علت ، به شما عزیزان توصیه می کنیم ؛ چهارشنبه آخر سال ، از منزل بیرون نروید.

همچنین ، به شما عزیزان توصیه می شود ، از انداختن ترقه و نارنجک نیز خودداری نمایید.