متفرقه

شیوع ویروس جدید کرونا (2019COVID ) ممکن است برای اکثر مردم و جوامع استرس آور باشد. ترس و اضطراب در مورد بیماری می تواند منجر به هیجانات شدید در کودکان و بزرگسالان شود. تاثیر روانی موقعیتهای اضطراری به ویژگیهای شخصیتی، اجتماعی و اقتصادی انسانها ارتباط دارد. افراد زیر در مواقع اضطراری ممکن است واکنشهای روانی […]

Call Now Button
Visit Us On TwitterVisit Us On Instagram