شیوع ویروس جدید کرونا (2019COVID ) ممکن است برای اکثر مردم و جوامع استرس آور باشد. ترس و اضطراب در مورد بیماری می تواند منجر به هیجانات شدید در کودکان و بزرگسالان شود.

تاثیر روانی موقعیتهای اضطراری به ویژگیهای شخصیتی، اجتماعی و اقتصادی انسانها ارتباط دارد.

افراد زیر در مواقع اضطراری ممکن است واکنشهای روانی شدیدنشان دهند:

 • افرادی که از قبل مشکلات روانشناختی داشته اند.
 • کودکان
 • افرادی که مستقیما درگیر بیماری هستند مثل کادر پزشکی

واکنش های احتمالی به شیوع یک بیماری واگیردار

 • ترس و نگرانی در مورد سلامتی خود و افرادی که دوستشان دارید.
 • تغییر برنامه ی خواب و خوراک
 • مشکل در خواب و تمرکز
 • بدتر شدن بیماریهای قبلی
 • افزایش مصرف سیگار، الکل و مواد

 

اضطراب کرونا و مقابله با آن

 

در صورتی که از قبل درگیر مساله ی روانشناختی مثل اضطراب یا افسردگی بوده و دارو مصرف میکردید، به درمان خود ادامه دهید و به علائم خود توجه کنید.

اگر استرس شما باعث شده که قادر به انجام فعالیتهای روزانه نباشید با پزشک خود تماس بگیرید.

شیوع ویروس جدید کرونا(2019COVID ) ممکن است برای اکثر مردم و جوامع استرس آور باشد. ترسو اضطراب در مورد بیماری می تواند منجر به هیجانات شدید در کودکان و بزرگسالان شود.

مدیریت هیجانات بوجود آمده پس از یک فاجعه و کمک گرفتن از دیگران به شما، خانواده تان و جامعهکمک می کند که از آن ماجرا به سلامت عبور کنید. با دیگران در تماس باشید )بصورت مجازی(، و درمورد اینکه چگونه و از کجا کمک بگیرید اطلاعات جمع آوری کنید.

کارهای که برای حفاظت از خود می توانید انجام دهید:

 • بیش از اندازه وقت صرف شنیدن اخبار رسانه ها در مورد ویروس کرونا نکنید.
 • مراقبت بدن خود باشید. تنفس عمیق بکشید، حرکات کششی انجام دهید و مدیتیشن انجامدهید. سعی کنید غذای سالم بخورید، ورزش کنید، به اندازه ی کافی بخوابید و از الکل و مواددوری کنید.
 • به خودتان برای آرامش فرصت دهید و به خود یادآوری کنید که هیجانات منفی به مرور کمرنگ میشوند.
 • شنیدن و دیدن اخبار فاجعه آمیز به طور مداوم ناراحت کننده است. به خودتان فرصت دهید ومدتی به اخبار گوش ندهید. سعی کنید فعالیتی انجام دهید که لذت بخش باشد و شما را بهزندگی روزانه بازگرداند.
 • با دیگران ارتباط داشته باشید )از طریق تلفن یا اینترنت( و احساسات خود را به دوستان و نزدیکانتانبگوئید.
 • به آینده امیدوار باشید.
 • توصیه های بهداشتی را جدی بگیرید.

شیوع ویروس جدید کرونا ممکن است برای اکثر مردم و جوامع استرس آور

باشد. ترس و اضطراب در مورد بیماری می تواند منجر به هیجانات شدید در کودکان وبزرگسالان شود.